PRINT
Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk

Nr. Dalby - Kimmerslev Vandværk blev etableret 1964.

 

Mange brønde i vort område blev tørlagt omkring 1960'erne på grund af Københavns Energi`s oppumpning af vand til København.
I 1964 blev Vandværket etableret med en boring, men allerede i 1967 blev det nødvendigt med en ekstra boring, da flere ejendomme blev tilsluttet værket.
Værket har gennen årerne udviklet sig til et fuldt moderne Vandværk.
Værket har 3 råvandsboringer i drift, og kan leve op til både nuværende og fremtidige skærpede krav til vandkvalitet. 
Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk forsyner nu 410 forbrugere med rent drikkevand. 
Vandet er middel hårdt vand, hvilket svarer  til en hårdhedsgrad på ca. 17-18 ͦ dH.

 

Se stade for driften her 

 

Generalforsamling afholdes 01. oktober 2020 kl. 19:00 på Erhvervscenteret Møllevej 15-19 4140 Borup. Se under Information/Drift


I dag har mange vandværker problemer med vandkvaliteten på grund af tidligere tiders overforbrug af sprøjtegifte. Læs Skovbo Vandsamarbejdes indlæg i debatten om brug af sprøjtegifte i villahaver her.

 

01. oktober 2015 trådte nye regler for indbringelse af klager vedrørende tvister med vandforsyningen i kraft. Ændringen sker i forbrugerklagelovens § 4.

Ændringen vil snarest via Køge Vandråd og Køge Kommune blive implementeret i vandværkets regulativ. 

 

Læs om klageadgangen    her

 

 

Aktuelt

 

 

 

 

 

Købevand på flasker eller vand tappet fra egen hane?

 

Det er lidt fjollet at købe gammelt vand på flaske i butikkerne til en pris på op til ca. 20 kr. pr. liter.
Direkte fra egen vandhanen kan man tappe en flaske rent, og helt frisk kildevand, uden tilsætnings-stoffer af nogen art, til under 

10 øre pr. liter.
Samtidig undgås unødig resurse- og Co2 spild.