PRINT
Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk


Driftstatus 20. september 2020

 

Vores hjemmeside er ikke fulgt med lovgivningen. I dag skal man selv kunne vælge hvilke cookies man vil tillade gemmes på maskinen. Derfor har vi kreeret en ny hjemmeside som vil erstatte denne side i løbet af september måned 2020.

 

Generalforsamling afholdes 01. oktober 2020 kl. 19:00 på Erhvervscenteret Møllevej 15-19 4140 Borup.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab og budget

4. Fremlæggelse af forslag, herunder orientering om        vandværkets muligheder i fremtiden

5. Valg til bestyrelse og valg af revisor

6. Eventuelt

 

Vi har et overforbrug på ca. 1 m3 pr time

Vi opfordrer alle til at tjekke deres installationer også 

i udhuse, stalde o.l. for eventuelle utætheder.

 

Såfremt der i området området findes rindende vand eller store nye pytter bedes bestyrelsen straks underrettet på tlf. 21762029

 

Indenfor det sidste halve år er hårdhedsgraden i vores vand steget fra 16-17 dH til 18-19 dH. Vi arbejder på at finde årsagen.

 

 

 

Drik frisk vand

Rent vand kommer fra hanen