PRINT
Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk

 
Indvindingsboringer

Vandværket har i alt 3 boringer. De 2 er beliggende lige ved værket, den tredije ligger 400 m mod nordøst. Der indvindes vand på skift fra de enkelte boringer.

Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk indvinder årligt

ca. 60.000 m3 vand og har en indvindingsret til 80.000 m3.

Boring 1 DGU-Nr. 212.681 blev udført 1963 samtidig med at Vandværket blev bygget.
Boringen er udført med 6" borerør i en dybde af 50 m og taget i brug 1964.

Boring 2 DGU-Nr. 212.764 blev udført 1967 og taget i brug samme år.
Boringen er udført med 6" borerør i en dybde af 53 m.

Boring 3 DGU-Nr. 212.1109 blev udført 1992 men først taget i brug i 2004.
Boringen er udført med 8" borerør i en dybde af 56 m.

Hver boring er forsynet med en Råvandspumpe der yder ca. 21 m3 i timen.

Normalt kører kun en pumpe ad gangen og der skiftes mellem pumperne hver 3die time døgnet rundt, så alle pumper kører lige meget.
Ved denne vækseldrift belastes boringerne mindst muligt, og filtrene udnyttes optimalt.

Den maksimale produktion ligger på ca. 600 m3 drikkevand i døgnet.

Aktuelt

 

 

 

 

 

Købevand på flasker eller vand tappet fra egen hane?

 

Det er lidt fjollet at købe gammelt vand på flaske i butikkerne til en pris på op til ca. 20 kr. pr. liter.
Direkte fra egen vandhanen kan man tappe en flaske rent, og helt frisk kildevand, uden tilsætnings-stoffer af nogen art, til under 

10 øre pr. liter.
Samtidig undgås unødig resurse- og Co2 spild.

 

 

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk

Benny Mertz

 

Buen 41, Nr. Dalby
4140 Borup
21 76 20 29
 

Email:vand.dalbykim@dlgpost.dk