PRINT
Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk
 

Råvandsstationer

Over hver boring er placeret en brønd.
Hver enkelt brønd består af en 1,00 m høj beton kegle med vandtæt bund, hvorpå er monteret en 1,20 m høj aluminiumskegle , afsluttet med aluminiumslåg med udluftning.
Instalationen i brønden er udført i rustfri stål.
Der er monteret vandstandspejlere i alle boringer, så vi løbende kan følge grundvandstanden.
Alle brønde er sikret med lås og sabotagealarm.

 
 


Råvandsstationer
Her ses en af Vandværkets 3 Råvands stationer, der hver især er forsynet med indbrudsalarm og sikret mod Lynnedslag.

 

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk

Benny Mertz

 

Buen 41, Nr. Dalby
4140 Borup
21 76 20 29
 

Email:vand.dalbykim@dlgpost.dk