PRINT
Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk

 

Nr. Dalby - Kimmerslev Vandværk.
v/ Benny Mertz
Buen 41 Nr. Dalby
4140 Borup.
Tlf. 21 76 20 29.


email: vand.dalbykim@dlgpost.dk

 

Formand/Kontaktperson                                                Kasserer/Sekretær

Fotografen er på vej


Benny Mertz

Tlf. 21 76 20 29


Formanden fører tilsyn med den daglige drift, og vedligeholdelse, nyanlæg samt målerudskiftninger.
 

 

Erik Jensen

Tlf. 40 86 68 36Kassereren fører det daglige regnskab
Sekretæren holder os orienteret
om nye tiltag vedr. love og forordninger
samt står for korespondance.


 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem                                                          Vandværkspasser
Fotografen er på vej                                                                                  


Michael Jensen

 

 

Kjeld Christensen

Kjeld har sammen med Palle ansvar for selve vandproduktionen, her under returskylning af filtre, så vandet bliver filtreret bedst muligt. Han sørger også for at vandprøverne bliver taget de rigtige steder.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Næstformand / Vandværkspasser                 Opkræver/ Vandafgift 
   Palle Malmberg

 

Wivian L. Jensen

Email: vand.dalbykim@dlgpost.dk


Opkræveren fører regnskab med
måleraflæsninger, udregner og
fremsender opkrævninger samt holder
styr på andelshaver kartoteket

Palle har sammen med Kjeld ansvar for selve vandproduktionen, her under returskylning af
filtre, så vandet bliver filtreret bedst muligt.