PRINT
Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk

Regulativ.
 

Ifølge Vandforsyningsloven § 55 skal der for ethvert alment vandforsyningsanlæg udfærdiges et regulativ.
Regulativet skal blandt andet indeholde regler om retten til forsyning, opsætning af vandmålere, og andelshavernes forpligtigelser.
Regulativet udfærdiges af Vandforsyningen efter forudgående forhandling med Kommunen.

Regulativ gældende for Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk kan downloades her.


 

Hent Vandværkets Regulativ

Aktuelt

 

 

 

 

 

Købevand på flasker eller vand tappet fra egen hane?

 

Det er lidt fjollet at købe gammelt vand på flaske i butikkerne til en pris på op til ca. 20 kr. pr. liter.
Direkte fra egen vandhanen kan man tappe en flaske rent, og helt frisk kildevand, uden tilsætnings-stoffer af nogen art, til under 

10 øre pr. liter.
Samtidig undgås unødig resurse- og Co2 spild.

 

 

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk

Benny Mertz

 

Buen 41, Nr. Dalby
4140 Borup
21 76 20 29
 

Email:vand.dalbykim@dlgpost.dk