PRINT
Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk

Vandmålere


Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd 1 m indenfor skel. Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren. 


På alle nye installationer bliver der etableret målerbrønd 1 meter indenfor skel.
Defekte stophaner bliver udskiftet med målerbrønd placeret 1 meter indenfor skel, og måleren flyttes til brønden. 
Vandmålere der er placeret inde i huse skal være opsat korrekt og være tilgængelige, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.
Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.
Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Medio 2013 blev alle målere udskiftet med elektronisk aflæsbare målere og aflæsningen af målerne bliver herefter foretaget af vandværket .

Vi skal stadig opfordre alle til jævnligt at kontrollere deres måler så unødigt spild ved utætheder o.l. kan stoppes i tide.  

 

Aktuelt

 

 

 

 

 

Købevand på flasker eller vand tappet fra egen hane?

 

Det er lidt fjollet at købe gammelt vand på flaske i butikkerne til en pris på op til ca. 20 kr. pr. liter.
Direkte fra egen vandhanen kan man tappe en flaske rent, og helt frisk kildevand, uden tilsætnings-stoffer af nogen art, til under 

10 øre pr. liter.
Samtidig undgås unødig resurse- og Co2 spild.

 

 

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk

Benny Mertz

 

Buen 41, Nr. Dalby
4140 Borup
21 76 20 29
 

Email:vand.dalbykim@dlgpost.dk