PRINT
Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk

Check hanen før måleren

Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåleren.

Kan ventilen/hanen ikke lukkes, skal den bringes i brugbar stand af en VVS installatør, før der laves aftaler med vandværket ved målerudskiftning.

Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere/udskifte defekte haner/ventiler.


Placering af vandmåler

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.
 

Ved opsætning og reparation af vandmålere skal det være muligt for vandværkets personale at kunne manøvrere rundt og anvende nødvendigt værktøj. Der må således ikke opsættes møbler, tanke eller andre genstande inden for arbejdsfeltet omkring måleren.
 

Det er til enhver tid vandværket som afgør, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt.

Spørgsmål omkring opsætning af vandmålere kan rettes til bestyrelsen. 

Aktuelt

 

 

 

 

 

Købevand på flasker eller vand tappet fra egen hane?

 

Det er lidt fjollet at købe gammelt vand på flaske i butikkerne til en pris på op til ca. 20 kr. pr. liter.
Direkte fra egen vandhanen kan man tappe en flaske rent, og helt frisk kildevand, uden tilsætnings-stoffer af nogen art, til under 

10 øre pr. liter.
Samtidig undgås unødig resurse- og Co2 spild.

 

 

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk

Benny Mertz

 

Buen 41, Nr. Dalby
4140 Borup
21 76 20 29
 

Email:vand.dalbykim@dlgpost.dk