PRINT
Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk

Udskiftning af målere

 

 

 

For at sikre en korrekt afregning af vandforbruget skal målerne udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandforsyninger i Danmark kan frit vælge, om man vil udskifte alle målere eller om man vil bruge reglerne om stikprøvekontrol.

Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter.
 
Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 9 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat, før der skal foretages en ny stikprøvekontrol.

Afprøvning af målere og udstedelse af dokumentation for målernes nøjagtighed, foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.

Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk har valgt at lade vandmålerne kontrolere ved stikprøvekontrol.

 

De elektroniske målere opsat i 2011 og er stikprøvekontrolleret i september 2017.

 

Batterierne i målerne har en levetid på 15 år så alle målere vil blive skigtet i 2026-2027

 

Kalibreringsserfikatet kan ses her. (Ctrl + klik)

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

 

 

 

 

 

Købevand på flasker eller vand tappet fra egen hane?

 

Det er lidt fjollet at købe gammelt vand på flaske i butikkerne til en pris på op til ca. 20 kr. pr. liter.
Direkte fra egen vandhanen kan man tappe en flaske rent, og helt frisk kildevand, uden tilsætnings-stoffer af nogen art, til under 

10 øre pr. liter.
Samtidig undgås unødig resurse- og Co2 spild.

 

 

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk

Benny Mertz

 

Buen 41, Nr. Dalby
4140 Borup
21 76 20 29
 

Email:vand.dalbykim@dlgpost.dk